Latin szavak

melyeknek ismerete fontos az anatómiai nyelvvel való ismerkedéshez. (A teljesség igénye nélkül, használják a latin könyvüket, orvosi szótárt és az atlaszok szójegyzékét is!)

A listán felsorolt szavak az első írásbeli tesztben szerepelhetnek. Tudni kell a jelentését, ha főnév a nemét, ha melléknév a végződéseit!

caput
facies
collum
corpus
truncus
thorax
abdomen
pelvis
extremitas
brachium
antebrachium
manus
femur
crus
pes

os
epiphysis
diaphysis
articulatio
capsula
ligamentum
musculus
tendo
vagina

flexio
extensio
hyperextensio
abductio
adductio
rotatio
pronatio
supinatio
circumductio

axis
longitudinalis
sagittalis
transversalis
frontalis
horizontalis
verticalis
cranialis
caudalis
superior
inferior
dexter
sinister
anterior
posterior
ventralis
dorsalis
proximalis
distalis
superficialis
profundus
medialis
(ulnaris
tibialis)
lateralis
(radialis
fibularis)
medius
medianus
minor
major
magnus
brevis
longus

ante-
retro-
supra-
infra-
semi-
inter-
intra-
epi-
para-
hyper-

foveola
fovea
fossa
cavitas
impressio
sulcus
canalis
incisura
foramen
hiatus
tuberositas
tuberculum
tuber
trochanter
linea
crista
margo
processus
spina
hamulus
condylus
epicondylus