Tudnivalók

A kurzus lehetőséget nyújt a kötelező anatómiai gyakorlatokon kívüli tájanatómiai boncolási gyakorlatokon való részvételre oktatói segítséggel.

Célja: boncolási, sebészeti készségek fejlesztése. Lehetőség nyújtása az emberi test strukturáinak mélyebb, élményszerűbb megismerésére.

Az elektív kurzus felvételének feltétele: az Anatómia-1 kötelező kurzus legalább egyidejű felvétele.

Tantárgyfelelős: Dr. Hollósy Tibor, egyetemi adjunktus

A félév elfogadásának kritériumai: két régió kiboncolása az oktató instrukciói alapján. A hallgató ötfokozatú osztályzatot (FGYJ) kap a boncolás minősége alapján. Kredit feltétele: legalább 2-es osztályzat, valamint a foglalkozások több, mint 70 %-án (10 gyakorlat) való részvétel.

A boncolandó régiókkal kapcsolatban további információért kattintson ide.

Részletes program:

A tárgy keretében heti egy 2 ill. 3 órás gyakorlatot tartunk.

Javasolt irodalom:

Magyar nyelven:

Angol nyelven: