Tudnivalók

A kurzus célja: anatómiai ismeretek elmélyítése a korszerű orvosi képalkotó eljárásokkal kapott képek magyarázata segítségével. Bevezetés az orvosi képalkotó eljárásokkal nyert adatok értékelésébe. Az előadásokat részben klinikus specialisták tartják.

Tantárgyfelelős: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens

Az elektív kurzus felvételének feltétele: az Anatómia-1 kötelező kurzus elvégzése.

A félév elfogadásának kritériumai: Részvétel a foglalkozások legalább 70 %-án Két sikeres évközi írásbeli teszt.


Tematika

(heti 1 órás előadások)