Tudnivalók
A kurzus célja:
A szövettani és funkcionális anatómiai ismeretek kiemelt témáinak ismertetése a kötelező tárgy keretei közé nem férő anyagrészek megbeszélésével és készségek fejlesztésével elméleti intézetekben és klinikákon dolgozó szakemberek részvételével. Speciális érdeklődésre számot tartó anyagrészek megismerése.

Az elektív kurzus felvételének feltétele: teljesített OOA-SF1

Tantárgyfelelős: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens

A Szövettan haladóknak kurzus előadásai szerdánként 14.00-kor lesznek a III. sz. tanteremben.

A félév elfogadásának kritériumai: 1. részvétel a foglalkozások legalább 75 %-án, 2. sikeres záró teszt.

Előadásanyagok.


Tematika

(heti 1 órás előadások)