Tudnivalók

A kurzus célja:
Az anatómia határterületei c. kurzus lehetőséget kínál arra, hogy a kötelező anatómia kurzuson elsajátított tananyagon kívül megismerkedjenek a hallgatók az anatómia művészeti aspektusaival, történelmi hátterével, valamint egyéb, nem humán orvosi szakmákhoz (gyógytornász, edzők, állatorvosok) szükséges anatómiai alapokkal. A kurzus betekintést nyújt más anatómiai oktatási rendszerekbe is. A kurzust bárki felveheti, aki már valamennyi anatómiát tanult (tehát 2. évtől kezdve).

A félév elfogadásának feltételei: legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

A kurzus elfogadásához a hallgatóknak egy saját prezentációt kell benyújtaniuk, aminek témája a kurzus anyagán alapszik, előzetes konzultációt követően.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei: nincs lehetőség a pótlásra
kedd, 16.00.


Tematika

1. Bevezetés és A Karib tenger anatómusai - Anatómia oktatás egy Karib tengeri egyetemen - érdekességek - dr. Farkas József egyetemi tanársegéd (február 7)

2. Masszázsanatómia - dr. Fülöp Balázs Dániel egyetemi tanársegéd (február 14)

3. A hullarablóktól a modern tetemfelajánlásig- dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár (február 21)

4. Hullaházi séták - érdekességek: A párizsi hullaház; Testünk darabokban 1. (Theodore Gericault és a hullaház); Fotózkodás halottakkal - dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár (február 28)

5. Májkapu és szívpitvar (építészeti analógiák az anatómiában). Dr. Boga Bálint főorvos (március 7)

6. Boncolások szerepe az orvosképzésben - Dr. Tóth Csaba -MVZ für Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik, Trier, Németország (március 14)

7. Akupunktúra és anatómia - Dr. Székely Andrea egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövettani és Fejlődéstani Intézet (március 21)

8. Ortopédiai anatómia - dr. Farkas Boglárka, egyetemi tanársegéd (március 28)

9. Kínzások anatómiája - Dr. Juhász Tamás (egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Anatómiai, Szövet, és Fejl?déstani Intézet) (április 4)

10. Dr. Tulp Anatómiája - egy Rembrandt festmény boncolása - dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár (április 11)

11. Akik a nevek mögött rejlenek 1.- dr. Hollósy Tibor egyetemi adjunktus (április 25)

12. Heavy metal anatómia - dr. Kiss Péter egyetemi adjunktus (május 2)

13.- záróelőadás, teszt (május 9)