Tudnivalók

A kurzus pontos előadási tematikája és az előadások sorrendje kissé eltérhet a tanrendben megadottól, elsősorban vendégelőadóink szabad kapacitása, időbeosztása miatt. Vendégelőadóinkat külön színnel tüntettük fel.

KEDDENKÉNT délután 4 ÓRAKOR, II. előadóterem

A félév elfogadásának feltételei: legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Távolmaradás pótlásának lehetőségei: nincs lehetőség a pótlásra

Beszámoló:

A 2017/2018-as tanév első szemeszterében két lehetőség van:

1. Szeptember 19.-én a Neuroesthetics – symposiumon aki egy egész délelőtti vagy délutáni szekciót igazoltan végigül, nemcsak a kurzus idejére eső 4-5-ig, annak 5-ös jegy megajánlást adunk, amennyiben természetesen a hiányzás nem haladja meg a megengedettet.

2. A másik lehetőség, az előző félévekhez hasonlóan, egy prezentáció elkészítése egy előre egyezetett témában
A prezentációkat a következő email címre küldjék el: dora.reglodi@aok.pte.hu

Tematika

A kurzus pontos előadási tematikája és az előadások sorrendje kissé eltérhet a tanrendben megadottól, elsősorban vendégelőadóink (sárgával kiemelve) szabad kapacitása, időbeosztása miatt.

1. előadás (2. oktatási hét, szeptember 12).
Osszáriumok, anatómia a művészetben
Testtorzítások anatómiája
Anatómiai Múzeumok, anatómiai mesék
dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár, Anatómiai Intézet

2. előadás (3. oktatási hét, szept 19).
Neuroesztétika - Edges of neurosciences (Helyszín: Dékáni Tanácsterem, 1. emelet)
Részvétel A FENS konferencián belül Sík Attila által rendezett szatellita szimpóziumon.
Figyelem: Aki egy egész szekciót igazoltan végigül, annak ez év végi beszámolónak elfogadásra kerül.
dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár, Anatómiai Intézet

3. előadás (4. oktatási hét, szept 26).
Két rövid előadás 1 előadáson belül
Cajal és a művészeti anatómia
Anatómia oktatás más egyetemeken
dr. Tamás Andrea egyetemi docens, Anatómiai Intézet

4. előadás (5. oktatási hét, október 3).
Arthorax - a mellkas titkos bája
vendégelőadó: Prof. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár, mellkassebész, Műveleti Medicina Tanszék

5. előadás (6. oktatási hét, október 10).
Anatómia, mire megyek veled a harctéren?
vendégelőadó: Koltai Arnold, MH ny. alezredes, dr. Rendeki Szilárd - PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszék

6. előadás (7. oktatási hét -október 17).
"TÚL A CSÚCSON - különleges anatómiai teljesítmények az állatvilágban" -
vendégelőadó: Dr. Szentpéteri József

7. előadás (8. oktatási hét, október 24).
Funkcionális anatómia rendőri felhasználásra
vendégelőadó: Dr. Vajda Márk, Oxyológia és Sürgősségi Orvostan Szakorvos, az ORFK volt kiképzőtisztje

8. előadás (9. oktatási hét - október 31).
Kínzások anatómiája - újabb válogatás
vendégelőadó: Dr Juhász Tamás egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Anatómiai, Szövet, és Fejlődéstani Intézet

9. előadás (10. oktatási hét, November 7).
Akik a nevek mögött rejlenek 2.
dr. Hollósy Tibor egyetemi adjunktus, Anatómiai Intézet

10. előadás (11. oktatási hét, November 14).
Temetkezési szabályozási környezet, gyakorlat és temetkezési kultúra
vendégelőadó: Papp Roland, a Pécsi Temető Igazgatója.

11. előadás (12. oktatási hét, november 21).
A szépség anatómiája
vendégelőadó: Prof. Sík Attila, egyetemi tanár, Transzdiszciplináris Tanszék

12. előadás (13. oktatási hét, November 28).
A "kő" anatómiája
vendégelőadó: Dr. Andrásfalvi Bertalan, MTA KOKI