CourseCourse director
OOAAA1 Általános anatómia 1Gaszner Balázs
OAAAA1 Anatomy 1 Gaszner Balázs
ODAAA1 Allgemeine Anatomie 1 Lubics Andrea
OOAAA2
OFAAA2 Általános anatómia 2
Tamás Andrea
OAAAA2
OSAAA2 Anatomy 2
Tamás Andrea
ODAAA2
OZAAA2 Allgemeine Anatomie 2
Lubics Andrea
OOASF1
OFASF1 Szövet- és fejlődéstan 1
Horváth Judit
OAASF1
OSASF1 Histology and Embryology 1
Horváth Judit
ODASF1
OZASF1 Histologie und Embryologie 1
Horváth Judit
OOASF2
OFASF2 Szövet- és fejlődéstan 2
Horváth Judit
OAASF2
OSASF2 Histology and Embryology 2
Horváth Judit
ODASF2
OZASF2 Histologie und Embryologie 2
Horváth Judit
OOANEA Általános és neuroanatómia, szövet- és fejlődéstan Rékási Zoltán
OAANEA Anatomy, Histology, Embryology and Neuroanatomy Rékási Zoltán
ODANEA Allgemeine Anatomie, Histologie und Embryologie, Neuroanatomie Lubics Andrea
OFAB2A Bevezetés az anatómiába Tóth Pál
OSAB2A Introduction to Anatomy Tóth Pál
OZAB2A Einführung zur Anatomie Lubics Andrea
OFAZT1 Fogorvosi szövettan 1 Horváth Judit
OSAZT1 Histology for Students of Dentistry 1 Horváth Judit
OZAZT1 Zahnärztliche Histologie 1 Horváth Judit
OFAZT2 Fogorvosi szövettan 2 Horváth Judit
OSAZT2 Histology for Students of Dentistry 2 Horváth Judit
OZAZT2 Zahnärztliche Histologie 2 Horváth Judit
OFAAT1 Általános anatómia 1 Tóth Pál
OSAAT1 Anatomy 1 Tóth Pál
OZAAT1 Allgemeine Anatomie 1 Lubics Andrea
OFANAN Általános és neuroanatómia, szövet- és fejlődéstan Tóth Pál
OSANAN Neuroanatomy, Histology and Embryology Tóth Pál
OZANAN Allgemeine Anatomie, Histologie und Embryologie, Neuroanatomie Lubics Andrea
OGOAI1 Anatómia, szövettan és fejlődéstan 1 Horváth Gabriella
OPOAI1 Human Anatomy, Histology and Embryology 1 Horváth Gabriella
GY16-A2S Anatómia, szövettan és fejlődéstan 2 Horváth Gabriella
PH16-A2S Human Anatomy, Histology and Embryology 2 Horváth Gabriella
OGOA1S Anatómia, szövettan és fejlődéstan 1 Horváth Gabriella
OPOA1S Anatomy, Histology and Embryology 1 Horváth Gabriella
OGOA2S Anatómia, szövettan és fejlődéstan 2 Horváth Gabriella
OPOA2S Anatomy, Histology and Embryology 2 Horváth Gabriella
OGOA1G
OGOAF1 Anatómia, szövettan és fejlődéstan 1
Horváth Gabriella
OPOA1G
OPOAF1 Human Anatomy, Histology and Embryology 1
Horváth Gabriella
OGOA2G
OGOAF2 Anatómia, szövettan és fejlődéstan 2
Horváth Gabriella
OPOA2G
OPOAF2 Human Anatomy, Histology and Embryology 2
Horváth Gabriella
OFEEM1 Fogorvosi fejlődéstan 1 Horváth Judit
OSEEM1 Embryology for students of dentistry 1 Horváth Judit
OZEEM1 Zahnärztliche Embryologie 1 Horváth Judit
OFEEM2 Fogorvosi fejlődéstan 2 Horváth Judit
OSEEM2 Embryology for students of dentistry 2 Horváth Judit
OZEEM2 Zahnärztliche Embryologie 2 Horváth Judit
OOETBG Tájanatómiai boncolási gyakorlatok Hollósy Tibor
OAETBG Dissection practices in regional anatomy Hollósy Tibor
ODETBG Präparierkurs zur topographischen Anatomie Lubics Andrea
OOEMAF
OFEMAF A magzati fejlődés és az anatómiai situs kapcsolata
Horváth Judit
OAEMAF
OSEMAF Relationship between intrauterine development and anatomical situs
Horváth Judit
ODEMAF
OZEMAF Zusammenhang zwischen intrauteriner Entwicklung und anatomischem Situs
Horváth Judit
OOEAPK
OFEAPK Anatómiai preparátumok készítése
Kiss Péter
OAEAPK
OSEAPK Preparation of anatomical demonstration material
Kiss Péter
ODEAPK
OZEAPK Anfertigung anatomischer Präparate
Kiss Péter
OOE2DA
OFE2DA Kétdimenziós anatómia - korszerű orvosi képalkotó eljárások
Gaszner Balázs
OAE2DA
OSE2DA Two-Dimensional Anatomy - Modern Medical Imaging Techniques
Gaszner Balázs
ODE2DA
OZE2DA Anatomie in 2 Dimensionen - moderne medizinische bildgebende Verfahren
Gaszner Balázs
OGFSSG Szövettani szemináriumok gyógyszerészhallgatók számára Horváth Gabriella
OPFSSG Histology seminars for pharmacy students Horváth Gabriella
OAFRBS
OSFRBS Rhythms and clocks in the biomedical world
Nagy András
OOFANH
OFFANH Az anatómia határterületei 1.
Reglődi Dóra
OOFAH2
OFFAH2 Az anatómia határterületei 2.
Reglődi Dóra
OAFANH
OSFANH Borderline Anatomy
Reglődi Dóra
ODFANH
OZFANH Grenzbereiche der Anatomie
Reglődi Dóra
OOFSTH
OFFSTH Szövettan haladóknak
Tamás Andrea
OAFSTH
OSFSTH Advanced Histology
Tamás Andrea
OAFKAN Clinical Anatomy Hollósy Tibor
OOFKAM Klinikai anatómia Hollósy Tibor
OOFKT1 A klinikai tárgyak ismereteinek anatómiai háttere I. Hollósy Tibor
OOFKT2 A klinikai tárgyak ismereteinek anatómiai háttere II. Hollósy Tibor