A tantárgy

A tantárgy célja az emberi test makroszkópos szerkezetének és ezek alapvető funkcionális aspektusainak megismerése. A két féléves tantárgycsoport első része. A gyakorlati képzés során egy általános csont- ill. ízülettant követően a hallgatók formalinnal fixált emberi holttestek segítségével megismerkednek a végtagok és a törzs főbb izomcsoportjaival, valamint az ezeket ellátó legfontosabb erekkel, idegekkel. Ezt követően részletesen tárgyaljuk a koponyát felépítő csontokat, az agy- és arckoponya szerkezetét, az állkapocsízületet és végül a gerinc - különösen a nyaki szakasz- felépítését.

A félév elfogadásának feltételei: jelenlét az órák legalább 85%-án. Hiányzás (bármilyen okból!) max. 3 tanóra (3x45 perc).
Kihagyott gyakorlatok pótlása egyénileg, más csoporttal, kizárólag a mulasztott gyakorlat hetén, egy szemeszterben maximum két alkalommal. A részvétel más csoport gyakorlatán a csoport oktatójának engedélyétől függ, akinek joga van a hallgató kérését helyhiány miatt megtagadni.

Számonkérés

A tantárgy számonkérése félév végi szóbeli-gyakorlati vizsgán történik. A vizsgán két kérdéscsoportból a hallgató által húzott 1-1 kérdést kell megválaszolni. Ha lehetséges, a hallgatónak bizonyítania kell tájékozottságát a tetemen, készítményen vagy a koponyán. Az érdemjegy a két vizsgarész eredményének átlaga. Amennyiben a hallgató a vizsga bármely részénél a legalapvetőbb ismeretek hiányát mutatja, a vizsgáztató a vizsgát "elégtelen" végeredménnyel zárja le.

Fogorvostanhallgatók vizsgakérdései

Általános anatómia

1. A test fő részei. Fő irányok és síkok.
2. A csontok és összeköttetéseik típusai.
3. Az ízületek általános szerkezeti elemei.
4. Az ízületek típusai és mozgásaik (példákkal).
5. Általános izomtan (eredés, tapadás, működés, izompólya).
6. A törzs izomcsoportjai.
7. A felső végtag izomcsoportjai.
8. Az alsó végtag izomcsoportjai.
9. A keringési rendszerek általános áttekintése.
10. A végtagokat ellátó főbb verőerek, pulzusartériák. A végtagok főbb gyűjtőerei.
11. A gerincvelő szelvényei. A gerincvelői idegfonatok.
12. A gerincvelői idegfonatok főbb ágai és az általuk ellátott izomcsoportok.

Csont- és ízülettan

1. A koponya csontjai, szerkezete.
2. Az agykoponya csontjainak részletei.
3. A koponyagödrök, nyílásaik és az azokon átlépő képletek.
4. Az arckoponya csontjainak részletei (alsó állcsont nélkül).
5. Az alsó állcsont.
6. A szemüreg, nyílásai és az azokon átlépő képletek.
7. Az orrüreg, nyílásai és az azokon átlépő képletek.
8. A szájüreg, nyílásai és az azokon átlépő képletek.
9. Az arckoponya gödrei (fossae temporalis, infratemporalis et pterygopalatina), ezek nyílásai és az azokon átlépő képletek.
10. Az állkapocsízület.
11. A csigolyák fő részei, a gerincoszlop szakaszai.
12. A nyakcsigolyák jellemzői és a fejízületek (artt. atlantooccipitalis et -axialis).

Tájékoztató az Anatómia-1 vizsga koponya-követelményeiről.

A tananyag elsajátításához ajánljuk: