A tantárgy

A fogorvosi szövettan-2 tantárgy célja, hogy megalapozza az élettani folyamatok és a patológiás elváltozások megértését. A tantárgy keretében a zsigerek szövettanával foglalkoznak. A két féléves tantárgy második része.

A szövettani gyakorlatokon megkívánjuk a hallgatóktól a metszetrajzokat is tartalmazó szövettanos gyakorlatos füzet vezetését. A rajzolás célja nem a művészi készség fokozása, vagy a mikrofotók helyettesítése, hanem eszköz arra, hogy a metszetek tanulmányozva egy sémás rajzban megjelenítsék, és ezáltal megértsék annak lényegét.

Számonkérés

A tantárgy számonkérése:szóbeli-gyakorlati vizsga a félév végén.

 • A félév végi szóbeli-gyakorlati vizsga egyéni jelentkezés alapján a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelő módon történik. A vizsga egy ülésben zajlik. A vizsga helyszínén általában három-négy hallgató tartózkodik egy időben: egy vizsgázik, a többi felkészül. A vizsga két részből áll. Minden vizsgarészre osztályzatot ("részjegyet") adunk. A vizsga elején egy előre összeválogatott metszetpárt húz a hallgató. Általában legalább 30 perc gondolkodási idő áll a hallgató rendelkezésére. Egy hallgató vizsgája (annak aktív része) általában 20-40 percig tart.

  A vizsga részei:

 • A vizsga érdemjegyét a vizsgáztató a vizsgán szerzett részjegyek "súlyozott átlagaként" alakítja ki. Az általános szövettani tájékozatlanság esetén a vizsga sikertelen(akkor is, ha a metszetet "felismerte").
 • Az utóvizsgák és javítóvizsgák szerkezete, menete és tartalma azonos az "A" vizsgáéval. Azokon az "A" vizsgákhoz képest semminemű könnyítés, vagy nehezítés nincs; azonos teljesítmény esetén azonos érdemjegyet kap a hallgató.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy a félév elfogadásának, azaz a vizsgára bocsátásnak feltétele az általános hiányzási limitek betartása mellett az, hogy a gyakorlatvezető az oktatási periódus utolsó hetében igazolja, hogy a metszetek rajzát tartalmazó szövettani gyakorlatos jegyzetüket az előírásoknak megfelelően vezették.

  Vizsgakérdések

  Metszetek

  1. Ajak HE
  2. Gl. parotis HE
  3. Gl. submandibularis HE
  4. Gl. sublingualis HE
  5. Gl. sublingualis PAS-H
  6. Fogcsiszolat Fuchsin
  7. Fogfejlődés I HE
  8. Fogfejlődés I Azan
  9. Fogfejlődés II HE
  10. Fogfejlődés II Azan
  11. Papilla fili-et fungiformes HE
  12. Papillae vallatae HE
  13. Tonsilla lingualis HE
  14. Tonsilla palatina HE
  15. Nyirokcsomó HE
  16. Lép HE
  17. Thymus HE
  18. Gége HE
  19. Trachea HE
  20. Tüdő HE
  21. Tüdő orcein
  22. Szívfal HE
  (vizsgametszet a 2015/2016-os tanévtől) 23. Oesophagus HE
  24. Cardia HE
  25. Corpus ventriculi HE
  26. Corpus ventriculi PAS-H
  27. Pars pylorica ventriculi HE
  28. Pars pylorica ventriculi PAS-H
  29. Duodenum HE
  30. Jejunum HE
  31. Ileum HE
  32. Colon HE
  33. Appendix vermiformis HE
  34. Plexus myentericus NADPH
  35. Rectum (magzati) HE
  36. Emberi máj HE
  37. Emberi máj Azan
  38. Tussal inj máj Tus-H
  39. Máj, epecapillaris Golgi
  40. Epehólyag HE
  41. Pancreas HE
  42. Vese HE
  43. Tussal inj vese Tus-H
  44. Vesica urinaria HE
  45. Ureter HE
  46. Ovarium HE
  47. Ovarium, corpus luteum HE
  48. Tuba uterina HE
  49. Uterus (proliferációs) HE
  50. Uterus (szekréciós) HE
  51. Cervix HE
  52. Vagina HE
  53. Placenta HE
  54. Decidua parietalis HE
  55. Köldökzsinór HE
  56. Emlő (nem laktáló) HE
  57. Emlő (laktáló) HE
  58. Here HE
  59. Mellékhere HE
  60. Mellékhere Azan
  61. Funiculus spermaticus HE
  62. Vesica seminalis HE
  63. Prostata HE
  64. Penis (Glans) HE
  65. Penis (corpus spongiosum) HE

  A tananyag elsajátításához a következő tankönyveket ajánljuk: