A tantárgy

Az anatómia, szövettan és fejlődéstan 1 tantárgy a két féléves tantárgycsoport első része. A tantárgy tanulása során megismerkednek az emberi testet felépítő alapszövetekkel, majd szervrendszerenként haladva tárgyaljuk az egyes szervrendszereket felépítő szervek makroszkópos és mikroszkópos anatómiai szerkezetét, valamint ezek alapvető funkcionális vonatkozásait. Az alapszövetek felépítésének ismerete nélkülözhetetlen a szervrendszereket felépítő szervek szerkezetének megértéséhez. Az alapszövetek közül bemutatjuk a hámszövetek, a kötő- és támasztószövetek, valamint az izomszövet felépítését. A negyedik alapszövet, az idegszövet az idegrendszer kapcsán a második félévben kerül bemutatásra.
Az alapszövetek bemutatásával párhuzamosan, ill. ezt követően az alábbi szervrendszerekkel foglalkozunk ebben a félévben:
- mozgásrendszer: csontváz- és izomrendszer
- kültakaró: bőr
- keringési rendszer: szív- és érrendszer
- légzőrendszer: légutak, tüdő, mellhártya
- emésztőrendszer: szájüreg, garat, nyelőcső, gyomor-bélrendszer, nagy emésztőmirigyek, hashártya
- kiválasztórendszer: vese, húgyutak
- vér és nyirokrendszer, nyirokszervek

Az egyes anyagrészek elsajátítását a félév során 14 előadás (heti 1x45 perc) és 7 gyakorlat (kéthetente 1x90 perc) segíti. Ezek egy része (4 alkalom) bonctermi gyakorlat, melyek során az oktató az előadáson elhangzott anyagrészekkel kapcsolatos struktúrákat demonstrálja részben formalinnal fixált emberi holttesteken, ill. szerveken, részben műanyag preparátumokon. A bonctermi gyakorlatok az anatómia oktatásának szerves részét képezik, mivel ezek teremtenek alkalmat az elméleti ismeretek elmélyítésére azáltal, hogy a hallgató a készítmények tanulmányozása során három dimenzióban látja a különböző struktúrákat. A bonctermi gyakorlatok mellett 3 alkalommal szövettani gyakorlatokat is tartunk, ahol a hallgatók megtanulják a fénymikroszkóp használatát, valamint tanulmányozzák azon szövetek/szervek szerkezetét, melyek gyógyszerészeti vonatkozása jelentős (az összes elméletben tanult szövet/szerv bemutatására idő hiányában nincs lehetőség). A szövettani gyakorlatok során a hallgatók egyénileg, oktatói segítséggel tanulmányozzák mikroszkóp alatt a preparátumokat.

Követelmények, számonkérések

Minden kérdésre 1 pont kapható helyes válasz esetén, így összesen 40 pontot lehet szerezni. Elégséges eredményhez a kérdések min. 50%-ra kell helyesen válaszolni (20 pont). Az írásbeli vizsgára való felkészülést gyakorló tesztek segítik, melyek letölthetők honlapunkról. Az utó- (B, C, ill. D vizsgák), ill. javítóvizsgák szóbeli vizsgák, melyek során 2 tételt húz a hallgató, és egy kb. 20 perces felkészülést követően kifejti az adott témakört, ill. megválaszolja a vizsgáztató által feltett kérdéseket. A szóbeli vizsga tételcímei megegyeznek az előadások címeivel. A sikeres vizsga feltétele mindkét tétel legalább elégséges eredménye. Amennyiben a vizsgázó a két tétel közül csak az egyiket tudja kielégítően megválaszolni, két lehetősége van a javításra (a vizsgáztató dönti el, a kettő közül melyiket kínálja fel a hallgatónak): vagy póttételt húz az adott tételcsoportból, vagy válaszol a vizsgáztató által feltett, a tételcsoportot érintő általános kérdésekre. Ha egyik tétel sem megy megfelelően, a vizsga természetesen elégtelen.

A tananyag elsajátításához a következő tankönyveket ajánljuk:

A `mélyebben` érdeklődők számára az orvoskari könyvtárban hozzáférhető irodalom: