A tantárgy

Az anatómia, szövettan és fejlődéstan 2 célja az emberi test makroszkópos és mikroszkópos szerkezetének, valamint ezek alapvető funkcionális és fejlődéstani aspektusainak megismerése. A két féléves tantárgycsoport második része. Ebben a félévben az alábbi szervrendszerekkel foglalkozunk:
- reprodukciós rendszer: férfi és női nemi szervek
- hormonális szabályozás: endokrin szervek
- idegi szabályozás: központi és perifériás idegrendszer
- érzékszervek: látó- és hallórendszer, szaglószerv, ízérző apparátus

A felsorolt témákon kívül ebben a félévben kerül sor a fejlődéstan oktatására, melynek keretein belül megismerkednek az ember egyedfejlődésének főbb szakaszaival, ill. ezek legfontosabb történéseivel.

Az egyes anyagrészek elsajátítását ebben a félévben is 14 előadás (heti 1x45 perc) és 7 gyakorlat (kéthetente 1x90 perc) segíti. A gyakorlatok egy része (4 alkalom) bonctermi gyakorlat, melyek során az oktató az előadáson elhangzott anyagrészekkel kapcsolatos struktúrákat demonstrálja részben formalinnal fixált emberi holttesteken, ill. szerveken, részben műanyag preparátumokon. A hallgatók emellett 3 alkalommal szövettani gyakorlaton vesznek részt, ahol megtanulják a fénymikroszkóp használatát, valamint tanulmányozzák azon szövetek/szervek szerkezetét, melyek gyógyszerészeti vonatkozása jelentős (az összes elméletben tanult szövet/szerv bemutatására idő hiányában nincs lehetőség). A szövettani gyakorlatok során a hallgatók egyénileg, oktatói segítséggel tanulmányozzák mikroszkóp alatt a preparátumokat.

Követelmények, számonkérések

Minden kérdésre 1 pont kapható helyes válasz esetén, így összesen 40 pontot lehet szerezni. Elégséges eredményhez a kérdések min. 50%-ra kell helyesen válaszolni (20 pont). Az írásbeli vizsgára való felkészülést gyakorló tesztek segítik, melyek letölthetők honlapunkról. Az utó- (B, C, ill. D vizsgák), ill. javítóvizsgák szóbeli vizsgák, melyek során 2 tételt húz a hallgató, és egy kb. 20 perces felkészülést követően kifejti az adott témakört, ill. megválaszolja a vizsgáztató által feltett kérdéseket. A szóbeli vizsga tételcímei megegyeznek az előadások címeivel. A sikeres vizsga feltétele mindkét tétel legalább elégséges eredménye. Amennyiben a vizsgázó a két tétel közül csak az egyiket tudja kielégítően megválaszolni, két lehetősége van a javításra (a vizsgáztató dönti el, a kettő közül melyiket kínálja fel a hallgatónak): vagy póttételt húz az adott tételcsoportból, vagy válaszol a vizsgáztató által feltett, a tételcsoportot érintő általános kérdésekre. Ha egyik tétel sem megy megfelelően, a vizsga természetesen elégtelen.

A tananyag elsajátításához a következő tankönyveket ajánljuk:

A `mélyebben` érdeklődők számára az orvoskari könyvtárban hozzáférhető irodalom: