PTE-AOK Anatómia

Akik holtukban is az élőket szolgálják...

Back

Tájékoztató:
hogyan segíthetünk holttestünkkel az orvosképzésnek?

Az emberi test felépítésének, az anatómiának megismerése alapvető fontosságú a leendő orvosok számára az eredményes gyógyító-munkájukhoz. A tapintással történő hasi vizsgálat, a mellkas kopogtatása, a szívhangok hallgatása, vagy egyszerűen a pulzus megítélését elősegítő erek kitapintása mind feltételezik, hogy az orvos pontosan ismeri a testben található szervek elhelyezkedését. Az egyre briliánsabb műtétek elvégzése, vagy a korszerű orvosi képalkotó diagnosztikai eljárásokkal előállított felvételek (Röntgen-képek, CT [komputer tomogram], MR [mágneses rezonancia] és ultrahangos vizsgálatok) értékelése is lehetetlen az anatómia alapos ismerete nélkül.

Technikailag fejlett országokban számos helyen próbálkoztak, hogy az orvosképzésben az anatómiai oktatás során holttestek boncolását a korszerű számítógépes, multimédiás lehetőségekkel helyettesítsék. Bár ezen eljárások komoly segítséget jelentettek az oktatásban, valamennyi próbálkozás során kiderült, hogy a halott emberi test boncolása nélkülözhetetlen a sikeres orvosképzésben. Egyrészt az emberi test szerkezetét és annak változékonyságát a legújabb technikákkal készült modell sem képes tökéletesen utánozni, másrészt a legkiválóbb számítógépes eljárások sem tudják azt a háromdimenziós élményt megadni hallgatóink számára, amit az emberi test közvetlen tanulmányozása jelent.

Hazánkban, a világ többi országához hasonlóan, az orvosképzéshez nélkülözhetetlen boncolásokat legnagyobbrészt azon embertársaink önzetlen segítsége teszi lehetővé, akik holtukban is az élőket kívánják szolgálni. Az orvosok képzéséhez, és így embertársaink egészségének fenntartása érdekében felbecsülhetetlen jócselekedet, értékes segítség embertársainknak még életük során kialakított azon elhatározása, hogy testük, haláluk után, az orvostudomány oktatását szolgálja. A magyar jog lehetővé teszi azt, hogy nemcsak saját, hanem elhunyt hozzátartozója testét is felajánlja e nemes célra.

Letölthető és kinyomtatható dokumentumokban részletesen tájékoztatjuk, hogy mit kell tennie ahhoz, ha saját, vagy hozzátartozója holttestét fel akarja ajánlani e nemes cél érdekében. ().

Néhány fontosabb tudnivaló.

Fontos tudni, hogy a holttestért nem tudunk anyagi ellenszolgáltatást nyújtani. Ugyanakkor az orvosképzésért felelős Orvostudományi Kar, az oktatók és az orvostanhallgatók a felajánlásért számos módon kifejezésre juttatják hálájukat. Ha az Anatómiai Intézet fogadja a holttestet, azt a Temetkezési Vállalat - hozzátartozói számára díjmentesen - intézetünkbe szállítja. Intézetünk szigorúan gondoskodik arról, hogy holttestével az emberi méltóság legmesszemenőbb tiszteletével bánjanak.

A temetés a tartósítási eljárások és az oktatási rend miatt a halál után általában 3-5 évvel történik. A holttestet hamvasztás után a Pécsi Köztemetőben egy erre a célra kialakított parcellában helyezik örök nyugalomra. Az elhelyezés minden esetben az egyetemi parcellában történik, az elhunyt, vagy hozzátartozója rendelkezésének megfelelően, elszórással vagy urnafülkében. A parcella parkosítását és rendszeres gondozását az Intézet ellenőrzi. A szállítással, temetéssel, a sírok, urnahelyek gondozásával kapcsolatos teendőket és ezek valamennyi költségét az Egyetem vállalja magára. Kérésre a hamvakat a hozzátartozóknak is kiadjuk. Ez esetben a temetés és a sír fenntartásának költségei a hozzátartozókat terheli.

A parcellában egy emlékmű áll (Miklya Gábor pécsi szobrász alkotása), köszönetképpen azon embertársainknak, akik halálukban is az emberiséget, az orvostudomány előrehaladását szolgálták. Itt emlékezünk meg minden év októberének végén az orvostudományért áldozatot vállalókról, ökumenikus szertartással. A holttestekkel történő bánásmódunkat is ismerve, céljainkkal valamennyi történelmi egyház egyetért, és azt támogatja, mint az egyházak szellemével nem ellentétes, az emberiség javát szolgáló tettet. Az egyházak képviselői részt vesznek ünnepségünkön, és ha az elhunyt úgy kívánja, a kérésének megfelelő felekezet lelkésze az ünnepség alkalmával beszenteli a hamvakat. Az ünnepség pontos időpontját a Dunántúli Naplóban is közzé tesszük az ünnepség előtti héten, vagy október elejétől érdeklődésre telefonon tájékoztatást adunk az időpontról.

Ha céljainkat megérti és támogatja, és saját, vagy hozzátartozója holttestét az orvosképzés és ezzel az emberiség javára felajánlja, kérjük legyen szíves intézetünkkel a kapcsolatot felvenni.

Elérhetőségünk:

  • PTE-ÁOK (Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar) , Anatómiai Intézet,
  • 7602 Pécs, Pf. 99., / 7624 Pécs Szigeti u. 12.
  • Tel: (72) 536-392 (munkaidőben: H-Cs 7.45-15.45, P: 7.45-13.45) ,
  • FAX: (72)-536-393,
  • e-mail: iroda.anatomia@aok.pte.hu.

Back


© PTE-ÁOK Anatómia 1998-2012