A tantárgy

A fogorvosi szövettan-1 tantárgy célja az alapszövettan megismertetése. A szövettani tanulmányok megalapozzák az élettani folyamatok és a pathológiás elváltozások megértését. A tantárgy tanulása során megismerkednek az emberi alapszövetek mikroszkópos és ultrastruktúrális szerkezetével, és ezek alapvető funkcionális aspektusaival. A tárgy egy kétféléves tantárgycsoport első része.

A szövettani gyakorlatokon megkívánjuk a hallgatóktól a metszetrajzokat is tartalmazó szövettanos gyakorlatos füzet vezetését. A rajzolás célja nem a művészi készség fokozása, vagy a mikrofotók helyettesítése, hanem eszköz arra, hogy a metszetek tanulmányozva egy sémás rajzban megjelenítsék, és ezáltal megértsék annak lényegét.

Számonkérés

A tantárgy számonkérése:szóbeli-gyakorlati vizsga a félév végén.

 • A félév végi szóbeli-gyakorlati vizsga egyéni jelentkezés alapján a Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelő módon történik. A vizsga egy ülésben zajlik. A vizsga helyszínén általában három-négy hallgató tartózkodik egy időben: egy vizsgázik, a többi felkészül. A vizsga két részből áll. Minden vizsgarészre osztályzatot ("részjegyet") adunk. A vizsga elején egy előre összeválogatott metszetpárt húz a hallgató. Általában legalább 30 perc gondolkodási idő áll a hallgató rendelkezésére. Egy hallgató vizsgája (annak aktív része) általában 20-40 percig tart.

  A vizsga részei:

 • A vizsga érdemjegyét a vizsgáztató a vizsgán szerzett részjegyek "súlyozott átlagaként" alakítja ki. Az általános szövettani tájékozatlanság esetén a vizsga sikertelen(akkor is, ha a metszetet "felismerte").
 • Az utóvizsgák és javítóvizsgák szerkezete, menete és tartalma azonos az "A" vizsgáéval. Azokon az "A" vizsgákhoz képest semminemű könnyítés, vagy nehezítés nincs; azonos teljesítmény esetén azonos érdemjegyet kap a hallgató.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy a félév elfogadásának, azaz a vizsgára bocsátásnak feltétele az általános hiányzási limitek betartása mellett az, hogy a gyakorlatvezető az oktatási periódus utolsó hetében igazolja, hogy a metszetek rajzát tartalmazó szövettani gyakorlatos jegyzetüket az előírásoknak megfelelően vezették.

  Vizsgakérdések

  Metszetek

  1. Egyrétegű laphám (mesothel AgNO3
  2. Egyrétegű lap- és köbhám HE
  3. Savós- és mucinózus mirigy HE
  4. Egyrétegű hengerhám kefeszegéllyel HE
  5. Egyrétegű kinociliumos hengerhám Fe-H
  6. Többmagsoros stereociliumos hengerhám HE
  7. Többmagsoros stereociliumos hengerhám AZAN
  8. Többmagsoros kinociliumos hengerhám PAS-H
  9. Többrétegű hengerhám, többsejtű endoepithelialis mirigy HE
  10. Átmeneti hám HE
  11. Többrétegű el nem szarusodó laphám HE
  12. Többrétegű elszarusodó laphám HE
  13. Pigmenthám (nativ)
  14. Kehelysejtek (jejunum, PAS-H)
  15. A bőr mirigyei (hónaljbőr) HE
  16. A bőr mirigyei (hónaljbőr) AZAN
  17. A bőr mirigyei, melanocyták (hajas fejbőr) HE
  18. Tömött rostos ktsz HE
  19. Rugalmas rostok (aorta) Orcein
  20. Rácsrostok AgNO3
  21. Fibrocyták (hegszövet)HE
  22. Fibroblastok & fibrocyták (tenyésztett, gentiana-ibolya).
  23. Zsírszöveti rece, kiserek HE
  24. Barna zsírszövet.HE
  25. Wharton-kocsonya HE
  26. Reticularis ktsz PAS-H
  27. Kollagén rostos porc HE
  28. Hyalinporc PAS-H
  29. Rugalmas rostos porc Orcein-H
  30. Csiszolt kompakt csont (harántcsiszolat, fuchsin)
  31. Csiszolt kompakt csont (hosszcsiszolat, fuchsin)
  32. Desmalis csontosodás HE
  33. Chondrális csontosodás HE
  34. Chondrális csontosodás AZAN
  35. Simaizom HE
  36. Harántcsíkolt izom HE
  37. Harántcsíkolt izom Fe-H
  38. Szívizom (hosszmetszet) HE
  39. Szívizom (keresztmetszet) HE
  40. Perifériás ideg, HE
  41. Perifériás ideg, AZAN
  42. Perifériás ideg, OsO4
  43. Érző ganglion HE
  44. Érző ganglion AgNO3
  45. Vegetatív ggl. AgNO3
  46. Emberi vérkenet May-Grünwald-Giemsa
  47. Vörös csontvelő HE
  48. Aorta HE
  49. Középnagy artéria & véna HE
  50. Középnagy artéria & véna Orcein
  51. Kiserek (tuba uterina) HE

  A metszetek különböző festési eljárásokkal készülnek, egy adott preparátumból több festéssel is mutathatunk be metszetet.

  A tananyag elsajátításához a következő tankönyveket ajánljuk: