GENERAL
Órarend  ^
Tudnivalók
Irodalom
Linkek

Hallgatói díjak


ORVOSTAN-
HALLGATÓKNAK


FOGORVOSTAN-
HALLGATÓKNAK
2016/2017
tanévtől

Bevezetés az
  anatómiába

Tájékoztató
Gyakorlatok

Fogorvosi
  szövettan 1.

Tájékoztató
Előadások
Gyakorlatok

Fogorvosi
  szövettan 2.

Tájékoztató
Előadások
Gyakorlatok

Maxillofacialis
  anatómia

Tájékoztató
Előadások
Gyakorlatok


VÁLASZTHATÓ
Boncolás
2D anat.
Szövettan
Ritmuskurzus
Preparátumok
Klinikai
  anatómia

Az anatómia
  határterületei 1.

Az anatómia
  határterületei 2.

Fogorvosi
  fejlődéstan 1.

Fogorvosi
  fejlődéstan 2.

A jóga
 
  anatómiai
  alapjai


FOGORVOSTAN-
HALLGATÓKNAK
 "a 2015-ben, vagy korábban felvételt nyert hallgatóknak"


Aktuális információk


Információ a vizsgalátogatásról

A vizsgákat  bonctermenként max. 2 hallgató nézheti a vizsgáztatóval történt egyeztetést követően,  amennyiben ehhez a vizsgázó hallgató is hozzájárul (a  hallgatói jogviszonyt szükség esetén igazolni kell).
Fehér köpeny és a bonctermi szabályok betartása kötelező.
Járkálás, beszélgetés, kép- és hangfelvétel készítése tilos.


Ismétlő tetemezés

hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 16.00. - 17.30.
a 7-es és 8-as boncteremben, március 25-től.

Ismétlés a vizsgaidőszakban

Metszetnézés

időpontok
szabályok

Tetemnézés (7. és 8. boncterem)

időpontok
szabályok


1. Ne vigyen mobiltelefont (bármilyen elektronikus eszközt) a terembe!

2. Ha mégis van magánál ilyesmi, kikapcsolva tegye a vizsgáztató asztalára!

3. Ha a mobileszközt megtaláljuk magánál, (akkor is ha nem használta), fegyelmi eljárás indul.


Vizsgabeosztás

Kedves Vizsgázók!

Intézetünk ebben a vizsgaszünetben több mint 3500 vizsgahelyet hirdetett meg. Reméljük, hogy ennek csak kb a felét fogják elhasználni, és nem lesz sok utóvizsga!

Az elmúlt évek tapasztalata alapján tudjuk, hogy a meghirdetett vizsgahelyeket csak ritkán foglalják el 100%-ban, ezért a tényleges kapacitásunknál kicsit többet hirdettünk meg bizonyos napokra, hogy az igényeiknek legjobban megfelelő vizsgabeosztást tudjuk ajánlani. Ezért előfordulhat, hogy nem mindenki fér bele a délelőtti turnusba, és délután is kell vizsgáztatnunk.

A vizsgákra való jelentkezés csak a vizsga előtti nap reggelén, 9 órakor végleges, ekkor tudjuk meg, hogy kell-e délutánra vizsgát beosztanunk. Az intézeti honlap első, információs oldalán (ott, ahol most ezt a szöveget is látják), találják majd meg azt az információt, hogy a következő vizsganapon

A: mindenki délelőtt vizsgázik

B: lesz délután vizsga (és ebben az esetben a délutáni vizsgázók névsorát is)

Kérjük, hogy a vizsgájuk előtti nap délutánján-estéjén nézzék meg a honlapot, hogy akik délután vizsgáznak esetleg, még nyugodtan kialudják magukat reggel, legyen idejük jót reggelizni, stb.

Sikeres vizsgázást kívánnak az Anatómiai Intézet vizsgáztatói!Információ a vizsgakurzusról:

Az Anatómiai Intézet fontosnak tartja az előadásokon és gyakorlatokon való aktív részvételt. A tananyag félév során való követése megalapozza a sikeres vizsgát. A vizsgakurzus lehetőségét az Anatómiai Intézet azért tette lehetővé - számos más intézettel ellentétben - mert lehetőséget kívántunk teremteni azoknak, akiknek minden erőfeszítésük ellenére sem sikerült a vizsgája, és az így keletkezett hátrányukat egy sikeres vizsgával a vizsgakurzuson korrigálni tudnák.

Sajnos úgy tűnik, hogy ezzel a lehetőséggel a hallgatók visszaélnek, az évek során a vizsgakurzusra jelentkezők létszáma egyre emelkedik. Az eredmények a vizsgakurzusokon rendkívül gyengék.

Kérdéses, hogy a jövőben hirdet-e az Anatómiai Intézet vizsgakurzust.

Amennyiben hirdet, a létszám korlátozva lesz, az alábbiak szerint:

  • A tárgykurzust követő félévben a tárgykurzust felvett hallgatók létszámának 20%-a. Pl., ha tavasszal 200 hallgató vette fel a tárgyat, ősszel 40 vizsgakurzus hely lesz.
  • Amikor párhuzamosan fut a tárgy rendes kurzusa, akkor az előző évi létszám 5 %-a. Pl., ha tavasszal 200 hallgató vette fel a tárgyat, következő tavasszal 10 vizsgakurzus hely lesz. Kérjük, hogy ne számítsanak a vizsgakurzusra, mert a meghirdetése bizonytalan, és ha lesz is, a létszám limitált lesz.
    Általános információk