GENERAL
Órarend  ^
Tudnivalók
Irodalom
Linkek

Hallgatói díjak


ORVOSTAN-
HALLGATÓKNAK


FOGORVOSTAN-
HALLGATÓKNAK
2016/2017
tanévtől

Bevezetés az
  anatómiába - B2A

Tájékoztató
Gyakorlatok és előadások

Fogorvosi
  szövettan 1. - ZT1

Tájékoztató
Előadások
Gyakorlatok

Fogorvosi
  szövettan 2. - ZT2

Tájékoztató
Előadások
Gyakorlatok

Maxillofacialis
  anatómia - MXO, MAX

Tájékoztató
Előadások
Gyakorlatok


VÁLASZTHATÓ
Boncolás
2D anat.
Szövettan
Ritmuskurzus
Preparátumok
Klinikai
  anatómia

Az anatómia
  határterületei 1.

Az anatómia
  határterületei 2.

Fogorvosi
  fejlődéstan 1.

Fogorvosi
  fejlődéstan 2.

A jóga
 
  anatómiai
  alapjai


FOGORVOSTAN-
HALLGATÓKNAK
 "a 2015-ben, vagy korábban felvételt nyert hallgatóknak"


Aktuális információk


Az ismétlő tetemnézés időpontjai
Az ismétlő tetemnézés szabályai
Az ismétlő metszetnézés időpontjai
Az ismétlő metszetnézés szabályai

Kedves Hallgatók! Kérjük, - amennyiben lehetséges - az ütközések elkerülése érdekében, próbálják meg ugyanazt a csoportot választani anatómiából és szövettanból!

A 2019/20 tanév 1. szemeszterének órarendje elérhető itt.

Információ a vizsgakurzusról:

Az Anatómiai Intézet fontosnak tartja az előadásokon és gyakorlatokon való aktív részvételt. A tananyag félév során való követése megalapozza a sikeres vizsgát. A vizsgakurzus lehetőségét az Anatómiai Intézet azért tette lehetővé - számos más intézettel ellentétben - mert lehetőséget kívántunk teremteni azoknak, akiknek minden erőfeszítésük ellenére sem sikerült a vizsgája, és az így keletkezett hátrányukat egy sikeres vizsgával a vizsgakurzuson korrigálni tudnák.

Sajnos úgy tűnik, hogy ezzel a lehetőséggel a hallgatók visszaélnek, az évek során a vizsgakurzusra jelentkezők létszáma egyre emelkedik. Az eredmények a vizsgakurzusokon rendkívül gyengék.

Kérdéses, hogy a jövőben hirdet-e az Anatómiai Intézet vizsgakurzust.

Amennyiben hirdet, a létszám korlátozva lesz, az alábbiak szerint:

  • A tárgykurzust követő félévben a tárgykurzust felvett hallgatók létszámának 20%-a. Pl., ha tavasszal 200 hallgató vette fel a tárgyat, ősszel 40 vizsgakurzus hely lesz.
  • Amikor párhuzamosan fut a tárgy rendes kurzusa, akkor az előző évi létszám 5 %-a. Pl., ha tavasszal 200 hallgató vette fel a tárgyat, következő tavasszal 10 vizsgakurzus hely lesz. Kérjük, hogy ne számítsanak a vizsgakurzusra, mert a meghirdetése bizonytalan, és ha lesz is, a létszám limitált lesz.
    Általános információk